Jean Peters 002-klein
 
Met verwondering en
empathie werken aan
zingeving, vitaliteit,
persoonlijke ontwikkeling,
bezieling, bewustwording,
bewustzijn, persoonlijke
effectiviteit en leiderschap.
 
 
Missie:
Door middel van een
holistische en vooral
persoonlijke aanpak
toegevoegde waarde creëren
voor mens, organisatie en
maatschappij.
 
 
Visie:
Werken aan verandering
vanuit het hart, met het hart
op de juiste plaats, midden in
de samenleving om mens,
organisatie en passie te
verenigen.
 
 
 

 

 

 

 
Iets betekenen
Zowel bij coaching, als bij training en advies, vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor passie, bezieling en verbinding.
Met hart en ziel, doe ik mijn best om via mijn werk en de manier waarop, van toegevoegde waarde te zijn voor jou als mens,
voor organisaties en voor de maatschappij.
 
Spiritualiteit
Door de jaren heen heb ik mogen leren dat spiritualiteit en bezieling krachtige waarden zijn waarvan de impact ongekend is. Door naar binnen te kijken, energieën te sturen, groeit een organisatie, een team, een professional. Zo verbeteren dus niet alleen de bedrijfsresultaten, maar verrijkt het je ook als mens.
 
Coachen
Iemand coachen betekent voor mij, als levensbegeleider, het proces van een persoonlijke ontdekkingsreis ondersteunen. De mens helpen te ont-moeten, zichzelf te ont-dekken en vervolgens verder te ont-wikkelen. Individueel of in teamverband, zolang er maar sprake is van de wil om te veranderen.
 
Mijn kracht als coach is mijn benadering via energetisch management en reflectie. Door mijn vermogen om mens en teams te bewegen tot introspectie, komt een verbinding tot stand. Belangrijke stappen, bijvoorbeeld op de weg van persoonlijk leiderschap.
 
Met passie het leven zien als een leer- en creatieproces waarbij bewustwording overgaat in bewust zijn en bewustzijn. Een helingsproces waarbij het traject het leven uitnodigt tot zelfverantwoordelijkheid, balans, geluk en eenheid. In de persoonlijke sfeer, in relaties en in de werkomgeving. Bezieling en vitaliteit vanuit een diepe verbondenheid met datgene wat je met je volle liefde en innerlijke kracht doet.
 
Zweverig?
Nee, hoogstens wat minder conventioneel, buitengewoon aards en bijzonder doeltreffend! Je wordt je ervan bewust dat er een grotere context is waarin je dingen doet en bereikt opmerkelijke, duurzame resultaten!
 
Twijfel je? Bel voor een vrijblijvend gesprek en leg je vraag(stuk) voor.
 
     Contactgegevens :
  adres  Jean Peters B.V.
      Maastrichterlaan 95
     NL-6191 RT Beek
  icoonemail  jean@jeanpeters.com
  icoonmobiel  +31(0) 622 059 081
  icoontelefoon  +31(0) 46 8886592
   

facebookicoon-linkedinicoontwitter

Jean-linkedin

 

 EMMCC  NOBCO